Present Status

Start time Area Affected services Description Estimated completion
1/20/17 11:05 AM Sverige Mex samtal Intermittent problem med att ringa ut från mextjänsten för vissa abonnenter. Felsökning pågår. 1/23/17 9:00 AM