TDC Service Online / Network status / Present Status

Present Status

Start time Area Affected services Description Estimated completion
4/22/17 4:14 PM Sverige Mail I samband med ett internt planerat arbete med vår interna mejl system kommer att vår mejl adress fungera sporadiskt under hela dagen. Detta medför att alla inkommande mejl till TDC.SE adresser kommer fram med viss fördröjning eller studsar. Vänligen använd telefon för brådskande ärenden.

Due to an internal planned work with our internal mail systems, TDC mails will be sporadically working during the whole day. This means all incoming mails to TDC.SE adresses might be delayed in delivery or bounce. Please use phone if you have urgent things to report.
4/22/17 9:00 PM