TDC Service Online / Network status / Present Status

Present Status

Start time Area Affected services Description Estimated completion
2/16/17 6:22 PM Telefoni och Data Som en del i arbetet med att förnya vårt telefoninät påbörjar vi trafikomläggningar under fredagen den 17 februari.