History

Start time Area Affected services Description Estimated completion
7/18/17 2:49 PM Herrljunga-Borå Data New update BKT 2017-04-20 04:00 cet Our cable provider inform us that the cable splicing will be done during this evning (at 22:00 cet) and will be finished at 04:00 cet tomorow. Tele2 -------------------- 201707-19 Fiber avbrottet är lokaliserat dock krävs det tillstånd från myndigheter för att gräva (fibern går jäms med tågräls). ----------------------------------------------------- Vi har för närvarande transmissions problem i Borås och Herrljunga. Felsökning pågår. 7/20/17 1:17 AM
7/7/17 8:34 AM Hela Sverige Voice/telefoni Ny uppdatering kl 11:00. Vi har sedan tidig morgon successivt åtgärdat våra kunders problem. Sedan ca kl. 1015 meddelar våra tekniker att allt ska vara löst. Vi håller nu på att säkerställa alla system/plattformar. Vi ber de kunder som eventuellt fortfarande anser att tjänsten inte fungerar att återkoppla detta snarast. Vi ringer samtidigt tillbaka till alla kunder som felanmält och säkerställer funktionaliteten. ---------------------------------------------- Uppdatering kl. 09:35. Vår tekniker har hittat felet och håller på att åtgärda det. Alla kunder som är drabbade kommer att lösas successivt. ---------------------------------------------------- Kl. 0830 Vi har för närvarande störningar i voice/telefoni tjänster. Felsökning pågår. 7/7/17 10:15 AM
7/4/17 1:35 AM Mora Data Vi har en sedan 00:52 en driftstörning i Mora området. Felsökning pågår. 7/4/17 6:00 AM
7/3/17 11:10 AM Göteborg Voice-data Vi har sedan kl 15:20 driftstörningar i Göteborg pga ett kabelfel. tekniker på väg för att laga kabeln. 7/4/17 3:00 AM
7/3/17 11:10 AM Söderhamn-Sundsvall data-voice Felet är avhjälpt 2017-07-09 kl 14:30. --------------------------- Ny uppdatering: Just nu håller vår tekniker på att förbereda grävning av kanalisation som kommer att pågå under hela helgen. Detta tar tyvärr längre tid pga att kabeln är dragen i närheten av gamla E4 vilket krävs både tid och tillstånd för att utföra jobbet. Skarvnings arbete kommer att påbörjas först efter att kanalisationens arbete är klar. Just nu har vi BKT 2017- 07-10 kl 18:00. ------------------------------------------ Uppdatering 2017-07-07 kl 09:45: Under dagen kommer vår tekniker att påbörja svetsa fibern. Vi har för närvarande driftstörningar i Söderhamn och Sundsvall. Felet har hittats och reparation påbörjas under morgonen. 7/9/17 2:30 PM
6/21/17 1:00 PM Sverige Mobildata 4G Vi har just nu en störning på Mobildata i 4G med följd av ingen eller begränsad tillgång till 4G nätet för vissa användare. 6/21/17 7:00 PM
6/20/17 4:26 PM Ystad Telefoni och Data TRANSMISSIONSFEL. Vi har för närvarande transmissionsfel i södra sverige. Felsökning pågår och våra tekniker jobbar på att åtgärda problemet så snabbt som möjligt. 2017-06-22 kl 05:20 Alla fibrer ska vara lagade och hela. Vi får dock inte upp trafiken till våra siter. Vi har därmed skickat tekniker till site för kontroll av utrustning. Tekniker bör vara på plats innan 07:00 6/22/17 10:00 AM
6/19/17 6:24 AM Västerås Internet, IP/VPN Vi har problem med en utrustning i Västerås. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt. 6/19/17 9:00 AM
6/16/17 4:39 PM Test Test 2 Test
6/14/17 6:40 AM Sverige Mobildata Vi har för tillfället en störning som påverkar mobildata för vissa användare. Vissa kan uppleva långsam hastighet vid mobil surf. 6/14/17 8:17 AM
6/12/17 3:30 PM Luleå och Kalix Telefoni och Data TRANSMISSIONSFEL. Felet är nu åtgärdat och samtliga tjänster bör vara igång. 6/13/17 4:00 PM
6/12/17 4:09 PM Luleå och Boden med omnejd Mobiltäckning 2G/3G/4G Vi har för tillfället en störning i Luleå och Boden med omnejd, detta påverkar mobiltäckning på 2G/3G/4G med ingen eller dålig täckning 6/13/17 12:00 AM
5/25/17 11:33 AM Södra Sverige Internet, IP/VPN 11:33 - 11:40 Vi har haft en kortare störning i vår IP-Core i södra Sverige.
13:30 Fel kvarstår för tjänsten Internet. Felsökning pågår
14:45 Felet lokaliserat och åtgärdat. Om kund fortfarande upplever problem med sin Internetuppkoppling bör de kontakta oss omedelbart.
5/25/17 4:00 PM
5/23/17 6:15 PM Sverige Ni kan behöva starta om era mobila enheter efter en tidigare driftstörning – Vi hade under kvällen mellan cirka klockan 18:15 och klockan 18:45 en driftstörning som påverkade mobil datatrafik. Detta medförde att man inte kunde surfa i mobilnätet. Driftstörningen är åtgärdad men ni kan behöva starta om era mobila enheter för att åter kunna surfa. 5/24/17 6:00 PM
5/22/17 7:21 AM Bollnäs Data Vi har för närvarande en större störning i Datanätet Tekniker är på väg 5/22/17 11:00 AM
5/22/17 2:40 AM Göteborg Data.internet Vi har för närvarande data problem i Göteborg, Kruthusgatan. Felsökning pågår 5/22/17 11:00 AM
5/17/17 6:59 AM Sverige Mobiltelefoni Kl. 12:10 De störningar vi haft i f.d. TDC:s mobila tjänster är nu helt åtgärdade. Vi rekommenderar fortsatt mobilanvändare som eventuellt upplever störningar att manuellt prova att sätta telefonen på flightmode PÅ/AV, alternativt starta om sin telefon eller göra en ny nätsökning. Kl. 11:00 Vi har lokaliserat felet och påbörjar nu tekniska korrigeringar för att åtgärda felet snarast möjligt. Vi rekommenderar fortsatt alla mobilanvändare som upplever störningar att manuellt prova att sätta telefonen på flightmode PÅ/AV, alternativt starta om sin telefon eller göra en ny nätsökning. Kl. 09:00 Vi rekommenderar fortsatt alla mobilanvändare att starta om sin telefon om de upplever störningar. Kl. 07:00 Vi upplever just nu störningar i f.d TDC:s mobila tjänster hos vissa företagskunder. Vi gör vårt yttersta för att åtgärda felet snarast. Omstart av mobil verkar lösa detta för många. Tekniker felsöker. 5/17/17 12:10 PM
5/15/17 2:44 PM MEX At present, we have interference with internal systems that affect activation and changes of MEX subscriptions.
5/10/17 5:33 AM Sweden Vi har haft störningar i system som ex Callme och Scale. Felen är nu helt åtgärdade. På grund av tekniska problem låg även våra driftsidor på TDC.se nere och det ber vi om ursäkt för. 5/10/17 4:45 PM
5/8/17 11:17 AM Umeå Telefoni och Data Vi har för närvarande problem med en utrustning i Umeå. Tekniker arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt. 5/8/17 1:46 PM