History

Start time Area Affected services Description Estimated completion
5/22/17 7:21 AM Bollnäs Data Vi har för närvarande en större störning i Datanätet Tekniker är på väg 5/22/17 11:00 AM
5/22/17 2:40 AM Göteborg Data.internet Vi har för närvarande data problem i Göteborg, Kruthusgatan. Felsökning pågår 5/22/17 11:00 AM
5/17/17 6:59 AM Sverige Mobiltelefoni Kl. 12:10 De störningar vi haft i f.d. TDC:s mobila tjänster är nu helt åtgärdade. Vi rekommenderar fortsatt mobilanvändare som eventuellt upplever störningar att manuellt prova att sätta telefonen på flightmode PÅ/AV, alternativt starta om sin telefon eller göra en ny nätsökning. Kl. 11:00 Vi har lokaliserat felet och påbörjar nu tekniska korrigeringar för att åtgärda felet snarast möjligt. Vi rekommenderar fortsatt alla mobilanvändare som upplever störningar att manuellt prova att sätta telefonen på flightmode PÅ/AV, alternativt starta om sin telefon eller göra en ny nätsökning. Kl. 09:00 Vi rekommenderar fortsatt alla mobilanvändare att starta om sin telefon om de upplever störningar. Kl. 07:00 Vi upplever just nu störningar i f.d TDC:s mobila tjänster hos vissa företagskunder. Vi gör vårt yttersta för att åtgärda felet snarast. Omstart av mobil verkar lösa detta för många. Tekniker felsöker. 5/17/17 12:10 PM
5/15/17 2:44 PM MEX At present, we have interference with internal systems that affect activation and changes of MEX subscriptions.
5/10/17 5:33 AM Sweden Vi har haft störningar i system som ex Callme och Scale. Felen är nu helt åtgärdade. På grund av tekniska problem låg även våra driftsidor på TDC.se nere och det ber vi om ursäkt för. 5/10/17 4:45 PM
5/8/17 11:17 AM Umeå Telefoni och Data Vi har för närvarande problem med en utrustning i Umeå. Tekniker arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt. 5/8/17 1:46 PM
5/8/17 12:14 PM TSO För närvarande har vi störningar i våra system som påverkar SIM kortsbyten via TSO.
4/24/17 12:00 AM Sverige Telefoni 2017-04-28 13:30 Work around är nu implementerad och problemet med tysta koppel är därmed tillfälligt löst. Våra tekniker fortsätter tillsammans med leverantörer att felsöka grundorsaken till problemet. Om ni som kund fortfarande upplever problem med telefonin så ber vi er felanmäla detta då andra eventuella fel ej är relaterade till tidigare störning. Inga ytterligare förändringar är planerade att ske i närtid utan kommer att annonseras tidigast under nästkommande vecka. 2017-04-28 11:30 Den under morgonen genomförda åtgärden löste dessvärre inte problemet fullt ut och vissa problem med tysta koppel kvarstår. Vi har därför påbörjat arbetet med att implementera en work around som innebär att vi kommer styra om trafiken från den aktuella operatören via en alternativ väg i nätet. Denna åtgärd kommer inte att orsaka några störningar. Vi kommer att uppdatera driftinformationen fortlöpande. 2017-04-27 13:00 Vi har sedan några dagar ett problem med tysta koppel (tysta samtal) mot annan operatör. Detta påverkar kunder som har telefoni som realiseras med IP (dvs. Business Trunk eller SIP). Vi implementerar just nu en lösning på problemet i vårat nät, men kan inte göra alla nödvändiga moment under skarp drift då de skulle störa våra kunders tjänst för mycket. Klockan 0600 imorgon bitti (fredag) så utför vi det sista momentet och efter detta bör problemet vara helt åtgärdat. Vi beklagar störningen och den påverkan den får för våra kunder! 4/28/17 1:30 PM
4/26/17 9:15 PM Stockholm-Arlanda Transmission We are having a transmission issue in the area of Rosersberg-Arlanda. Technichians are investigating and we are suspecting a fibre-cut. Field-engingeers are called and are on route to investigate. All traffic should be up again. We will continue to monitor and will investigate what happened. 4/26/17 10:15 PM
4/26/17 8:54 AM TSO At present, we have a disruption on the ordering function on TSO. We are working to solve the problem. 4/26/17 4:00 PM
4/25/17 5:36 AM Partille, Lerum Telefoni och Data Vi har för närvarande nätstörningar i Partille och Lerum. Tekniker finns på plats och arbetar för att åtgärda felet. 4/25/17 6:10 AM
4/22/17 4:14 PM Sverige Mail I samband med ett internt planerat arbete med vår interna mejl system kommer att vår mejl adress fungera sporadiskt under hela dagen. Detta medför att alla inkommande mejl till TDC.SE adresser kommer fram med viss fördröjning eller studsar. Vänligen använd telefon för brådskande ärenden. Due to an internal planned work with our internal mail systems, TDC mails will be sporadically working during the whole day. This means all incoming mails to TDC.SE adresses might be delayed in delivery or bounce. Please use phone if you have urgent things to report. 4/22/17 9:00 PM
4/19/17 11:26 AM Stockholm Data/Tele Upplever störning i Stockholms området gällande data och telefoni. Felsökning pågår. 4/19/17 1:44 PM
4/18/17 9:10 PM Kristinehamn Data/Tele Vi upplever en större störning i Kristinehamnsområdet. Felsökning pågår. BKT: 2017-04-21 06:00. 4/21/17 6:00 AM
4/7/17 4:10 PM Stockholm Mobil På grund av händelserna i centrala Stockholm är mobilnäten överbelastade. Detta medför att det kan vara svårt att ringa och ta emot samtal 4/8/17 12:00 AM
3/30/17 2:11 PM Sverige Inkommande samtal Just nu har vi intermittenta störningar på inkommande samtal som drabbar vissa användare. Felsökning pågår.
3/28/17 10:23 AM Felanmälan Currently, there is a problem on TSO, to register new fault tickets on certain products.
3/27/17 4:39 PM Halmstad Data Vi har för närvarande störningar i Halmstad, felsökning pågår. 3/27/17 8:00 PM
3/24/17 1:39 PM Planned work on support system at 2017-03-26 09:00 to 5:00 p.m. It can affect the functions of the TSO and if necessary to report an error of any services, you can reach us at 020-832832.
3/22/17 10:14 AM Sverige MEX MEX-relaterade felet är åtgärdat och vi uppdaterar med mer information när grundlig analys avslutats. 3/22/17 10:53 AM