History

Start time Area Affected services Description Estimated completion
4/25/17 5:00 PM Sweden, Norway, Denmark TDC Service Online Tele2 will perform an internal maintenance that may affect service TDC Service Online during this period of time. 4/25/17 7:00 PM
4/4/17 5:00 PM TDC Service Online TDC will perform maintenance that may affect service TDC Service Online. 4/4/17 7:00 PM
3/26/17 11:00 AM TDC Service Online TDC will perform an internal maintenance and it will affect TDC Service Online. During restart there wont be possible to access service. 3/26/17 2:00 PM
2/21/17 5:00 PM Sweden TDC Service Online TDC will perform maintenance that will affect service TDC Service Online. Maintenance will be finished at 07pm. 2/21/17 7:00 PM
12/11/15 12:00 AM Under december kommer TDC att direktomstyra abonnenter som inte överförts automatiskt till nytt mobilnät. Detta innebär att SIM-kortsbyten måste ske för berörda kunder. Information skickas ut kontinuerligt till samtliga berörda organisationer samt slutanvändare under december. Vid frågor, kontakta därför i första hand telefoniansvarig på respektive organisation.