History

Start time Area Affected services Description Estimated completion
4/25/17 5:00 PM Sweden, Norway, Denmark TDC Service Online Tele2 will perform an internal maintenance that may affect service TDC Service Online during this period of time. 4/25/17 7:00 PM
12/11/15 12:00 AM Under december kommer TDC att direktomstyra abonnenter som inte överförts automatiskt till nytt mobilnät. Detta innebär att SIM-kortsbyten måste ske för berörda kunder. Information skickas ut kontinuerligt till samtliga berörda organisationer samt slutanvändare under december. Vid frågor, kontakta därför i första hand telefoniansvarig på respektive organisation.