History

Start time Area Affected services Description Estimated completion
4/4/17 5:00 PM TDC Service Online TDC will perform maintenance that may affect service TDC Service Online. 4/4/17 7:00 PM
3/26/17 11:00 AM TDC Service Online TDC will perform an internal maintenance and it will affect TDC Service Online. During restart there wont be possible to access service. 3/26/17 2:00 PM
2/18/17 10:00 AM Sweden TDC Service Online TDC will perform a migration maintenance that may affect TDC Service Online for short periods. 2/18/17 3:00 PM
2/21/17 5:00 PM Sweden TDC Service Online TDC will perform maintenance that will affect service TDC Service Online. Maintenance will be finished at 07pm. 2/21/17 7:00 PM
2/9/17 3:00 PM Sweden Tonval TDC kommer genomföra flytt av intern växel. Flytten innebär för dig som kund att det kan förekomma vissa störningar och att knappvalen/menyvalen inte fungerar som vanligt när ni kontaktar oss via telefon.

//Physically move of PBX server
2/9/17 10:00 PM
1/17/17 5:00 PM Sweden, Norway TDC Service Online TDC will perform maintenance that may affect TDC Service Online upto 2 hours. 1/17/17 7:00 PM
12/11/15 12:00 AM Under december kommer TDC att direktomstyra abonnenter som inte överförts automatiskt till nytt mobilnät. Detta innebär att SIM-kortsbyten måste ske för berörda kunder. Information skickas ut kontinuerligt till samtliga berörda organisationer samt slutanvändare under december. Vid frågor, kontakta därför i första hand telefoniansvarig på respektive organisation.