Adressen tdcserviceonline.com kommer upphöra den 28 januari 2020 och ersättas av en ny adress. Vänligen klicka på länken för att komma till den nya adressen tso.tele2.se
OBS! Om du har skapat ett bokmärke måste du ändra till den nya adressen senast den 28 januari 2020.

In English:

The address tdcserviceonline.com will expire on January 28, 2020 and will be replaced by a new address. Please click on the link to reach the new address tso.tele2.se
Please remember that if you have created a bookmark, you need to change its address before January 28, 2020